Vuosikokouskutsu 4.6.

12.5.2020

JOENSUUN KATAJA RY:n MUODOSTELMALUISTELUJAOSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 


KOKOUSKUTSU

Aika: Torstai 4.6.2020 klo 18.00-19.00

Paikka: Itä-Suomen Liikuntaopisto ISLO, Länsikatu 15, 80110 Joensuu, Luokka 2

Etäyhteys: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89060636942?pwd=NHR0MExOSWQ5dUNES2lFVmhOSlJUdz09
Meeting ID: 890 6063 6942
Password: 653231 

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat

Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käydään läpi jaoston johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös kaudelta 2019-2020. Esitetään asiakirjat hyväksyttäväksi Joensuun Kataja ry:n vuosikokoukselle (joka pidetään 15.6.2020).

Käydään läpi toimintasuunnitelmaan 2019-2022 tehdyt päivitykset sekä talousarvio kaudelle 2020-2021 ja esitetään ne hyväksyttäväksi Joensuun Kataja ry:n vuosikokoukselle.

Vahvistetaan jo alkaneen toimintakauden 2020-2021  kulukorvausten määräytymisen perusteet (kk-maksut)

Valitaan johtokuntaan jäsenten tai heidän perheidensä keskuudesta 

* puheenjohtaja seuraavan kahden toimintavuoden ajaksi (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosin)

* edustaja jokaisesta kilpailujoukkueesta seuraavan toimintavuoden ajaksi

Tehdään lisäys jaoston sääntöihin
10 § Jaoston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Jaosto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen touko-kesäkuussa ennen Katajan vuosikokousta. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen jaoston kokoukseen ilmoitetaan jaoston kotisivuilla sekä toimitetaan sähköpostitse jäsenen jaostolle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsun toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Päätetään kokous 

TERVETULOA! 
Johtokunnan puolesta
Kirsi Vallius-Leinonen, puheenjohtaja, Joensuun Kataja/muodostelmaluistelu