Luistelukouluinfo

Harjoitusajat

Luistelukoululaiset harjoittelevat kerran viikossa. Harjoitukset ovat tiistaisin klo 17.10-18.00 Joensuun jäähallissa. Valmentajat käyttävät harjoituksissa apunaan erilaisia liikuntavälineitä, kuten vanteita, hernepusseja ja palloja, jolloin harjoitteista tulee entistä mielenkiintoisempia ja monipuolisempia.


Luistelukouluryhmät

Luistelukoulussa useampia ryhmiä, joihin valmentajat jakavat luistelijat heidän ikänsä ja taitotasonsa mukaan. Ryhmästä toiseen siirrytään joustavasti taitojen karttuessa kauden mittaan valmentajan suosituksella.

Aloittelevat luistelijat harjoittelevat leikinomaisesti luistelun perusasioita. Aiempaa luistelukokemusta ei tarvita, sillä harjoittelu aloitetaan aivan perusteista, kuten jäällä seisomisesta, etenemisestä, kaatumisesta ja jäältä ylös nousemista. Perusluistelun lisäksi harjoitellaan helppoja liukuja, jäällä pyörimistä sekä hypähtelyjä. Myös erilaisilla leikeillä ja peleillä on iso rooli harjoittelussa. 

Jo kokeneemmat lapset harjoittelevat perusasioiden lisäksi hieman vaativampia luisteluliikkeitä, kuten erilaisia liukuja, hyppyjä ja hypähdyksiä, sekä kahden- ja yhden jalan piruetteja. Hauskanpidon takaavat erilaiset pelit ja leikit, joiden myötä luistelijoiden vauhti kasvaa huomaamatta!

Kun kokemusta karttuu, luistelija voi siirtyä valmentajan ohjeistuksella ja oman mielenkiintonsa mukaan Muodostelmakouluun.


Luistelukoulun tapahtumat

Luistelukoulukauden aikana järjestetään paljon erilaisia tapahtumia! Näitä ovat muunmuassa kaveripäivät, jolloin luistelija saa tuoda jäälle mukanaan kaverin, sekä lelupäivät. Luistelukoululaiset osallistuvat myös seuramme joulu- ja kevätjuhliin, sekä mahdollisiin näytöksiin.


Luistelukoulun maksut

Luistelukoulun hinta on 30 €/kuukausi.


Luistelukouluvakuutus

Vakuutamme kaikki luistelukoululaiset Suomen Taitoluisteluliiton luistelukoululisenssillä. Tätä varten tarvitsemme ilmoittautumisen yhteydessä luistelijan nimen, henkilötunnuksen ja osoitteen. Vakuutus kattaa harjoituksissa sattuneet tapaturmat. Vanhempien on tärkeää pitää huolta siitä, että luistelijan yhteystiedot ovat ajantasalla. Lisätietoja vakuutuksesta ja toimintaohjeet tapaturman sattuessa, löydät Taitoluisteluliiton sivuilta.


Luistelukoulun valmentajat

Luistelukoulumme on jaettu neljään ryhmään, joista kullakin on oma valmentajansa. Valmentajat ovat innokkaita ja heillä on kokemusta lasten kanssa liikkumisesta ja työskentelystä. Heidän lisäkseen jäällä luistelijoita ohjaavat seuramme vanhemmat kilpailevat luistelijat.


Ohjeita vanhemmille

Muistathan tuoda lapsesi harjoituksiin ajoissa ja asianmukaisissa varusteissa. Näin annamme kaikille lapsille harjoittelurauhan. Vanhempien paikka luistelukoulutunnin aikana on harjoitusjäähallin ylätasanteen katsomossa. Tämä siitä syystä, ettei jäähallin aitioihin kantaudu hiekkaa kenkien pohjissa. Toivoisimme, että vanhemmat antavat luistelijoille harjoittelurauhan, jotta lapset voivat keskittyä. Luistelijan on myös helpompi keskittyä tunnin kulkuun, jolloin törmäyksiä ja tapaturmia sattuu vähemmän. Vanhemmat voivat tulla pukukoppiin auttamaan lapsia sitomaan luistimet sekä ottamaan ne pois. Tarvittaessa valmentajamme ja ohjaajamme auttavat myös luistinten sitomisessa.