Johtokunta

Jaostollemme valitaan vuosittain johtokunta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosittain kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. 

Kauden 2020 - 2021 johtokunnassa toimivat:

Minja Venejärvi, puheenjohtaja

Minna Nygren, varapuheenjohtaja

Kirsi Vallius-Leinonen, jaoston edustaja Joensuun Katajan johtokunnassa

Mari Virta, seniorit

Venla Asikainen, juniorit

Jukka Sadinmäki, noviisit

Tiina Pirinen, minorit

Pirjo Pöllänen, minorit

Tanja Kantola, tulokkaat

Maria Artika, tulokkaat

Johtokunnan yhteystiedot